Bijzondere Verkoopvoorwaarden – Partnerschap

Ajouter aux favoris

BOS-FOUESNANT VVV-KANTOOR
SPECIFIEKE VERKOOPSVOORWAARDEN SAMENWERKING 2024
Geldig van 01/01/2024 tot 31/12/2024

 

Het doel van deze voorwaarden is het vaststellen en definiëren van de verkoopvoorwaarden van partnerpakketten van het VVV-kantoor van La Forêt-Fouesnant.

1. SPECIFIEKE VOORWAARDEN VAN HET SAMENWERKING
Een dienstverlener die een pakket bestelt, wordt partner van de VVV. Het partnerschap tussen de dienstverlener en het VVV-kantoor is geldig op voorwaarde dat het deelnameformulier wordt ingevuld en gevalideerd binnen de voorgeschreven termijnen. Deze validatie is gelijk aan een bestelling en zal aanleiding geven tot facturatie.
De gegevens vermeld op het deelnameformulier zijn bindend voor de zaakvoerder van het partnerbedrijf. Hij verbindt zich ertoe het VVV-kantoor volledige informatie te verstrekken – om deze op grote schaal te verspreiden – over zijn activiteiten die worden uitgevoerd in overeenstemming met de geldende regelgeving. In geen geval zal het VVV-kantoor dit doen La Forêt-Fouesnant kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten, weglatingen of valse informatie vermeld op de partnerschapsdocumenten, noch voor het uitvoeren van de activiteit in afwijking van de regelgeving.
Aangezien de website van het VVV-kantoor wordt aangedreven door de regionale database van Tourinsoft, kan het VVV-kantoor niet verantwoordelijk worden gehouden als een derde partij het bestand van de dienstverlener wijzigt, maar het VVV-kantoor verbindt zich ertoe om de gewenste correcties zo snel mogelijk door te geven.
In het kader van het kwalificatiebeleid voor het aanbod van de bestemming en om een ​​minimum aan comfort, kwaliteit en veiligheid te garanderen, wil de dienst voor toerisme zijn partners betrekken bij een kwaliteitsaanpak; voor vakantieverhuur wordt het partnerschap geconditioneerd door het verkrijgen van een classificatie of een label. Voor gastenkamers wordt de samenwerking geconditioneerd door het behalen van een label.
In geval van niet-betaling binnen de op de factuur vermelde termijnen, is het VVV-kantoor gemachtigd om de structuur van zijn digitale media en zijn edities te verwijderen.

2. PARTNERVERBINTENISSEN
Door partner te worden van het VVV-kantoor van La Forêt-Fouesnant u gaat akkoord met:
• verwittig het toeristenbureau vooraf van elke wijziging in uw activiteit die kan leiden tot onjuiste informatie voor bezoekers: wijziging van periode en openingsuren, evenement of uitzonderlijke sluiting, wijziging van prijzen, wijziging van eigenaar, wijziging van contactgegevens, enz…,
• De gastheren verbinden zich ertoe het VVV-kantoor regelmatig hun beschikbaarheidsstatus te sturen om het zoeken naar bezoekers te vergemakkelijken. Deze update kan worden uitgevoerd door de eigenaren van vakantieverblijven dankzij een speciale ruimte op de website van het VVV-kantoor.
• alle medewerkers van het VVV-kantoor verwelkomen die het etablissement willen bezoeken / meer willen weten over de activiteit,
• stuur het VVV-kantoor uw documentatie in voldoende aantallen en/of afbeeldingen in de gevraagde formaten,
• Controleer en onderteken de publicatieovereenkomst voor de ontdekkingsgids 2024 binnen de gestelde termijnen. Eventuele fouten die niet op de publicatieovereenkomst zijn vermeld, geven geen recht op enige vergoeding en kunnen niet worden vrijgesteld van betaling van het partnerpakket.

3. VERBINTENISSEN VAN HET VVV-KANTOOR
Als VVV-kantoor van La Forêt-Fouesnant, wij verbinden ons ertoe:
• om u te ondersteunen door u de expertise van het personeel te bieden,
• om de promotie van uw activiteiten te verzekeren,
• om contact met u op te nemen voordat de voorraad van uw documentatie bij de receptie van het VVV-kantoor opraakt,
• om uw video op het plasmascherm in de receptieruimte te laten zien als u ons die geeft,
• om uw activiteiten te promoten via prijsvragen op sociale netwerken,
• om u te helpen nieuwe vaardigheden te verwerven via gepersonaliseerde ondersteuning op verzoek met betrekking tot sociale netwerken, communicatie, enz.
• indien nodig een kaartverkoopservice aan te bieden (voorwaarden in de overeenkomst op aanvraag verkrijgbaar),
• om gratis uw reclamebijlage voor de ontdekkingsgids 2024 te ontwerpen,
• u voorzien van een mediabibliotheek met foto's en video's,
• om u in contact te brengen met de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de toewijzing van kwaliteitsprocedures zoals Qualité Tourisme, classificatie-instanties, Clévacances, Gîtes de France, Tourisme et Handicaps, enz.

4. BESCHRIJVING VAN PARTNERPAKKETTEN
– Zichtbaarheidspakket:
Het omvat de documentatie van de partner die beschikbaar is gesteld bij de receptie van het VVV-kantoor; de contactgegevens en een beschrijving van de activiteit van de dienstverlener in de ontdekkingsgids 2024; evenals contactgegevens, een beschrijving van de activiteit van de dienstverlener en maximaal 8 foto's op de website van het VVV-kantoor www.foret-fouesnant-tourisme.com.
– Prestigepakket:
Het bevat dezelfde services als het Visibility Pack en 1 of meer advertentie-invoegingen in de ontdekkingsgids voor 2024.
– Extra artikel(en)
Optioneel uit een Visibility Pack of een Prestige Pack, bevat het contactgegevens en een beschrijving van de activiteit in de ontdekkingsgids 2024, en contactgegevens, een beschrijving en maximaal 8 foto's op de website. Accommodatie kan niet als een extra item worden beschouwd.
www.foret-fouesnant-tourisme.com.
– Deelname gedurende het jaar
Deze formule is pas mogelijk na publicatie van de ontdekkingsgids. Het bevat dezelfde diensten als het Visibility Pack, zonder publicatie in de ontdekkingsgids. Het is niet hernieuwbaar.

5. PRIJS VAN PARTNERPAKKETTEN
– Zichtbaarheidspakket:
Voor handelaars, vrijetijdsvoorzieningen, restaurants bedraagt ​​dit € 100. Voor vakantieverhuur omvat het een basis van € 97 voor accommodatie voor 2 personen en een vast tarief van € 7 per extra persoon, vanaf de 4e accommodatie € 49 / accommodatie (het dalende tarief wordt toegepast op accommodatie of accommodatie met een lagere capaciteit). Voor gastenkamers is de basis 97€ voor 1 kamer en 14€ per extra kamer. Voor hotel- of toeristenresidenties omvat het een basis van € 97 en € 12 per appartement. Voor hotels omvat het een basis van € 97 en een pakket per kamer afhankelijk van de classificatie van het hotel. Niet geclassificeerd hotel: €7 per kamer, hotel*: €8 per kamer, hotel**: €9 per kamer, hotel***: €10 per kamer, hotel****: €12 per kamer. Voor campings is het inclusief een basis van € 144 en een pakket per staanplaats afhankelijk van de classificatie van de camping. Niet-geclassificeerde camping of *: €1 per standplaats, camping **: €1 per standplaats, camping***: € 1,50 per standplaats, camping****: €2 per standplaats, camping*****: €2 per toonhoogte.
– Prestigepakket:
Het omvat het Visibility Pack (prijzen afhankelijk van de aard van de dienstverlener) en 1 of meer insert(s): de 1/8 pagina insert voor €145, de 1/4 pagina insert voor €240, de 1/2 insert voor € 380, 1 binnenblad voor € 640, 1 pagina op de 2e of 3e omslag voor € 770, 1 pagina op de 4e omslag voor € 1.
– Extra sectie:
30€ per extra deel
– Deelname gedurende het jaar:
Voor handelaren is het €60; voor hosts bedraagt ​​dit 60% van de prijs van het Visibility Pack.

Er was geen BTW van toepassing voor het VVV-kantoor volgens artikel 293 B van de Algemene Belastingwet, de prijzen zijn exclusief BTW.

6. FACTURERING
Alle diensten zijn betaalbaar binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur. Elk gevalideerd deelnameformulier wordt als aanvaard beschouwd en vormt een definitief voorbehoud van invoegingen op edities en digitale media. Aangezien alle inschrijvingen definitief en definitief zijn, kan het deelnameformulier in geen geval worden geannuleerd na validatie door de partnerstructuur. Er is dus geen herroepingstermijn mogelijk voor de klant na de validatie van het deelnameformulier. Een gevalideerd bulletin genereert de oplage en de verzending van een factuur. Als de factuur niet op tijd wordt betaald, zal het VVV-kantoor genoodzaakt zijn om een ​​invorderingsprocedure te starten via de Schatkist van Fouesnant. Eventuele incassokosten komen dan voor rekening van de dienstverlener.

7. CONTRACTUELE PERIODE

Dit contract wordt afgesloten voor de periode van 01/01/2024 tot 31/12/2024.

8. AVG-INFORMATIE KENNISGEVING
Managing partners van het VVV-kantoor La Forêt-Fouesnant vertegenwoordigt een verwerking van persoonsgegevens beheerd door het VVV-kantoor van La Forêt-Fouesnant.
De persoonlijke informatie die over zijn partners wordt verzameld, stelt het VVV-kantoor in staat om al zijn diensten te beheren die worden aangeboden in het kader van zijn partnerschap, evenals voor de uitoefening van zijn openbare dienstopdrachten. De doeleinden zijn:
– iedereen die erom vraagt ​​informatie te geven over zijn partners,
– verspreiden van partnerinformatie op de OT-website (via de Tourinsoft-database, waarvan Finistère 360 ​​​​verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking), de ontdekkingsgids en voor overnachtingen in de buitendisplay van het VVV-kantoor,
– de facturatie uitvoeren die overeenkomt met het gewenste Partnership Pack,
– betalingen met betrekking tot de facturering registreren (de gegevens worden doorgegeven aan de Schatkist).
Persoonlijke gegevens worden geregistreerd binnen de grenzen van het gebruik ervan met betrekking tot het beheer van partners.
Persoonsgegevens worden bewaard en verwerkt tot de verlenging van de partnerschappen en twee jaar na het einde van de contractuele relatie.
Iedereen heeft het recht om toegang te krijgen tot zijn persoonlijke gegevens, om deze te laten corrigeren of om verwijdering ervan te verzoeken. Ook kan zij verzoeken om beperking van haar gegevens en/of bezwaar maken tegen de verwerking van haar gegevens om redenen die verband houden met haar specifieke situatie. Om hun rechten uit te oefenen, kunnen ze hun verzoek sturen naar onze afgevaardigde voor gegevensbescherming op het volgende adres: protection.donnees@cdg29.bzh of de afgevaardigde voor gegevensbescherming, Territorial Civil Service Management Centre van Finistère, 7 Boulevard du Finistère, 29000 Quimper. Als de persoon, nadat hij contact heeft opgenomen met de functionaris voor gegevensbescherming, van mening is dat zijn IT- en vrijhedenrechten niet worden gerespecteerd, kan hij een klacht indienen bij de CNIL.

9. GESCHILLEN

Alle moeilijkheden, naar aanleiding van de interpretatie of de uitvoering van dit contract die niet het voorwerp hadden kunnen uitmaken van een minnelijke schikking, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde jurisdictie.

VVV-kantoor van La Forêt-Fouesnant
SIRET 817 575 616 00021 – APE 7990Z

CPV OT-partnerschap La Forêt-Fouesnant